کلیات واحد

واحد تضمین کیفیت :
اهم فعالیتهای تعریف شده و اجرا شده در حالت کلی به خصوص در گامهای اولیه راه اندازی این واحد به شرح زیر بوده است که با کمک همکاران و پرسنل کارخانه تا حدود زیادی عمده فعالیتهای تعریف شده اجرایی و یا در مرحله اجرا و بهینه سازی می باشد
 

کلیات واحد

واحد تضمین کیفیت :

اهم فعالیتهای تعریف شده و اجرا شده در حالت کلی به خصوص در گامهای اولیه راه اندازی این واحد به شرح زیر بوده است که با کمک همکاران و پرسنل کارخانه تا حدود زیادی عمده فعالیتهای تعریف شده اجرایی و یا در مرحله اجرا و بهینه سازی می باشد
رديف

شرح برنامه

1. انجام امور جاري شركت و درخواست هاي مشتريان با روال هر روز بهتر از ديروز

2. شناسايي و آشنايي با فرايندهاي توليد

3. مستند سازي كامل فرايندهاي سيستم اعم از توليد و كنترل كيفيت

4. تهيه فرم هاي خام استاندارد و كاربردي براي هر يك از دستگاه هاي آزمايشگاهي

5. عملي كردن استفاده از فرمهاي فوق

6. تهيه چك ليست هاي لازم و استاندارد و اصولي از عمليات قبل از توليد بالاخص خريد و انبارش مواد

7. عملي كردن استفاده از فرمهاي فوق

8. تهيه چك ليست هاي لازم و استاندارد و اصولي از عمليات حين توليد

9. عملي كردن استفاده از فرمهاي فوق

10. تهيه چك ليست هاي لازم و استاندارد و اصولي از عمليات و كنترل هاي پس از توليد و قبل از تحويل به انبار

11. عملي كردن استفاده از فرمهاي فوق

12. تهيه چك ليست هاي لازم و استاندارد و اصولي از عمليات و كنترل هاي زمان انبارش و بارگيري

13. عملي كردن استفاده از فرمهاي فوق

14. تهيه دستورالعمل هاي كار با كليه دستگاه هاي آزمايشگاهي به صورت استاندارد و همچنين دستورالعمل هاي كاليبره كردن مداوم آنها

15. نظارت بر رعايت دستورالعمل هاي فوق در حين كار با دستگاه هاي آزمايشگاهي

16. تهيه دستورالعمل هاي كار با دستگاه هاي توليد و اپراتوري آنها و همچنين چك ليست هاي مربوط به عمليات نت و كنترل مداوم آنها به منظور استفاده بهينه از دستگاه ها و جلوگيري از اتلاف ها و توقفات ناخواسته و سيستماتيك كردن اين بند

17. تهيه مستند عيب يابي دستگاه هاي توليد فيلم

•  استخراج كليه استانداردهاي ASTM مرتبط با كار توليد فيلم و خلاصه سازي آنها و الزام خود بر رعايت آنها
•  آموزش هاي لازم به پرسنل در همه زمينه هاي مورد نياز به خصوص مسايل مربوط به نحوه پر كردن فرم ها و چك ليستها و دقت نظر كافي در رعايت مسايل كيفي و تزريق روحيه خود كنترلي در پرسنل
•  آموزش هاي لازم در زمينه مباحث و مباني كلي نظام هايي مانند5S, KSS, EFQM و … جهت آشنايي كلي پرسنل و آماده سازي ذهني آنها براي تعالي هاي بالاتر
•  تهيه جدولي كامل از كليه گريدهاي قابل مصرف از پلي اتيلن و پلي پروپيلن به همراه مشخصات فني دقيق آنها و در دسترس بودن آنها جهت خريداري
•  تلاش براي اصلاح و بهینه سازی فرمولاسيون توليد فيلم
•  بررسي و تهيه فرم هاي خاص براي پيگيري فرايند توليد از منظر ضايعات ايجاد شده و علت يابي آنها و سعي در رفع علت آنها
•  نظارت كامل بر عملكرد صحيح دستگاه ها از منظر كيفيت فيلم، دوخت و چاپ ( پس از تهيه شدن كليه مستندات و فرمها و چك ليست ها و آموزش هاي لازم با شدت و حساسيت بيشتري اعمال خواهد شد)
•  پيگيري و سنجش رضايتمندي مشتريان از محصولات توليد شده و رفع ايرادات احتمالي عنوان شده از جانب آنها
•  استخدام و آموزش چند نفر پرسنل به عنوان مامور كنترل كيفيت
•  شناسايي كليه اتلاف هاي سيستم و عيب يابي و تلاش براي رفع آنها
•  تلاش براي كاهش قيمت تمام شده محصولات ( از منظر مواد و اتلاف ها ها در سيستم )
•  ارايه پيشنهادات لازم براي ارتقاي بهره وري سيستم در همه زير شاخه هاي آن اعم از نيروي انساني، فرايندها، تجهيزات، مواد و غيره
•  شناسايي كامل مشكلات موجود و استفاده از نمودارهاي استخوان ماهي ( علت يابي و ريشه يابي مشكلات) و رفع آنها
 
[تعداد رای های دریافتی :1 [امتیاز مطلب :9 از 10]
شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
7 + 4 = ?