تغییرات یک جهته و دوجهته در فیلم نایلون

این تغییرات طولی که یکطرفه و در جهت حرکت فیلم ایجاد میگردند، بیشتر در قسمت گردن حباب اتفاق می افتد. تعیین و تنظیم ضخامت فیلم در این مرحله توسط کشیدن گردن گلابی به طرف بالا (ویژگی کشسایی مذاب) انجام می گردد.

تغییرات یک جهته و دوجهته در فیلم نایلون

این تغییرات طولی که یکطرفه و در جهت حرکت فیلم ایجاد میگردند، بیشتر در قسمت گردن حباب اتفاق می افتد. تعیین و تنظیم ضخامت فیلم در این مرحله توسط کشیدن گردن گلابی به طرف بالا (ویژگی کشسایی مذاب) انجام می گردد.
هم زمان با افزایش فشار هوای درون حباب، ابعاد فیلم هم دردوجهت طولی و عرضی افزایش می یابد یعنی حباب هم از نظر طولی وهم از نظر عرضی بزرگ تر می شود.منطقه گسترش ابعادی دو جهته فیلم اغلب بین گردن یاگلویی حباب تا خط انجماد قرار دارد.از مهم ترین عوامل تاثیر درافزایش دوجهته فیلم در این مرحله حجم هوای دمشی داخل حباب است که به آن     BUR   می گویند.  BUR   نسبت حداکثر قطر متغییر حباب   به قطر ثابت دریچه خروجی    می باشد.    درفرایند فیلم های  (صرف نظر از نوع گرید) به گونه ای تنظیم می گرددکه ازنسبت آن ضریبی بین 3 الی 5 حاصل گردد.
علاوه  بر BUR پارامتر های دیگری نیز به طور مستقیم ویاغیر مستقیم در تشکیل  ویژگی های نهایی فیلم تولید شده نقش دارند که به طور خلاصه عبارتند از:
دمای مذاب،یکنواختی ویاهموژینیتی مذاب،پهنا یا عرض دریچه قالب ،ارتفاع دریچه تاخط انجماد که به آن گردن گلابی نیز می گویند،
سیستم های خنک کننده وتجهیزات مربوط به گردش هوا درداخل وخارج گلابی ،سرعت گردشی  مارپیچ ،سرعت خطی فیلم،نوع وجنس غلطک های سبد کالیبراتور ،نوع وجنس غلطک های کشنده وهدایت کننده،غلطک جمع کننده،ارتفاع نهایی برج خنک کننده و غیره …
مواد پلیمری
مواد پلیمری قابل مصرف جهت تولید فیلم های پلیمری به روش بادی عبارتنداز:
PAوPSوPVCوPEوPP ولی بیشترین  مواد مصرفی فیلم های بادی را دراین میان گروه پلی اتیلن ها شامل LLD PE،LD PE،HD PE ،MD PE تشکیل می دهند.
هرکدام از مواد این گروه می توانند به تنهایی ویا به صورت اختلاط باگرید های دیگری از گروه خود مورد استفاده قرار  گیرند.
بسته بندی و انبارش مواد
به طور معمول پلی اتیلن ها در کیسه های 25 کیلویی بسته بندی می شوند.اگر چه پلی اتیلن تمایلی به جذب به رطوبت ندارد،بااین وجود توصیه می شود که محیط نگهداری مواد ،حدالامکان خشک وعاری از رطوبت باشد ودمای انبارها نیزبه گونه ای انتخاب شود که بین دمای محیط انبار ودما کارگاه تولیدی اختلاف فاحشی وجود نداشته باشدتاباعث تشکیل شبنم ویا رطوبت درروی مواد گردد.
انبارش پلی اتیلن ها در محیط باز وبه دور از نور خورشید وتشعشعات UV تا دمای زیر 40 درجه هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی کند .تحت این شرایط می توان پلی اتیلن هایی راکه فاقد روان کننده هستند تا6 ماه و آنهایی راکه دارای مواد روان کننده هستند تا3 ماه نگهداری  کرد.درسیستم های تولیدی مدرن ،عموماتغذیه ی دستگاه های تولیدی  به وسیله پمپاژوانتقال مواد از سیلو ها انجام می گیرد.
دراین گونه موارد ضروری است که انتقال مواد به گونه ای انجام گیرد که حداقل خوردگی وحداقل اصطکاک دربین ماده پلیمری ایجاد گردد تا از تشکیل گرمای اصطکاکی واحتمال ذوب شدن لایه ی سطحی گزانول ها جلوگیری به عمل آید.
اختلاط وblend کردن گرید های مختلف پلی اتیلن
پلی اتیلن به خاطر محدودیت درسازگاری وهموژیننیتی ،از قابلیت مناسبی جهت اختلاط و blend شدن یاخیلی از پلیمرها برخوردار نمی باشد و لذا برای blend کردن آن بامواد دیگر وبه خصوص به منظور جلوگیری از دوفازی شدن مذاب باید از پلیمر استفاده گردد که باپلیمر هایی استفاده گردد که با پلی اتیلن اختلاف  ویسکوزیتی زیادی نداشته باشند.
رعایت این امربیشتردر هنگام رنگی کردن پلی اتیلن بامواد رنگی بااستفاده از پیگمنت ها ورنگدانه ها بیشتر اهمیت پیدا می کند،ضمن آنکه همخوانی حرارتی پیگمنت ها ورنگدانه ها ی مصرفی باپلی اتیلن  نیز یکی دیگر از پارامتر های کیفی پروسی درتولید این محصول به حساب  می آید.
بازیافت یااستفاده ی مجدد از ضایعات کارگاهی فیلم های پلی اتیلنی که در پروسس تولید فیلم های تک لایه (Cast Film) از برش کناره های فیلم به صورت نوار حاصل می شوند،به صورت دستی یا اتوماتیک امری متداول است.عملکرد سیستم اتوماتیکی بازیافت بدین گونه است که نوار های بریده شده توسط تسمه نقاله  به آسیایی دربالای قیف تغذیه منتقل وپس از آسیاب شدن همراه بامواد جدید به اکسترودرمادر منتقل وپروسس می شوند.اصولا مقدار ودرصد اختلاط مواد آسیایی بامواد جدید باید باتوجه به کیفیت نهایی محصول تعیین وتنظیم گردد.
 
[تعداد رای های دریافتی :1 [امتیاز مطلب :9 از 10]
شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
8 + 3 = ?